Wetenschap niet volledig in Engels

Wetenschap niet volledig in Engels

Wetenschap nog lang niet volledig in het Engels

Engels is de taal van de wetenschap, maar er is nog altijd sprake van veel onderzoek in andere talen. Dat vraagt bijvoorbeeld om een vertaling van het Nederlands naar Engels als het gaat om lokale resultaten. Zeker wanneer wetenschappers het Engels onvoldoende machtig zijn om bestaande onderzoeken te kunnen lezen.

Belemmering voor de wetenschap

Onderzoekers van de universiteit van Cambridge bekeken voor hun onderzoek ruim 75.000 wetenschappelijke documenten over biodiversiteit. Zij kwamen tot het inzicht dat er in 16 verschillende talen werd gepubliceerd. Daarbij was in ruim een derde van de gevallen geen Engelse versie beschikbaar. Van niet-Engelse artikelen was er in de helft van de gevallen geen Engelse samenvatting of titel beschikbaar. Volgens de onderzoekers vormt dat een belangrijke belemmering voor de wetenschap.

Vertaling van wetenschappelijke inzichten

Het is volgens de wetenschappers van belang dat de wetenschappelijke inzichten vertaald worden. Zo kunnen die zo breed mogelijk worden toegepast. Als vertaalbureau werken we regelmatig aan de vertaling van wetenschappelijke stukken, maar dat gebeurt lang niet in alle gevallen. Veel van de wetenschappers kunnen het Engels goed lezen wanneer zij informatie zoeken, maar publiceren bijvoorbeeld in het Nederlands. Als vertaalbureau dragen we graag bij aan de Engelse versies van dergelijke wetenschappelijke publicaties. Het zou beter zijn als wetenschappers deze direct in het Engels kunnen opstellen en voor iedereen beschikbaar kunnen maken.

Deel dit bericht via: