Vreemde talen steeds vaker gegeven op de basisschool

Vreemde talen steeds vaker gegeven op de basisschool

Het wordt steeds gebruikelijker om les te geven in een vreemde taal, al vanaf de basisschool. Het is een ontwikkeling die al langer gaande is, waarbij de leeftijd waarop kinderen in aanraking komen met Engels, Duits, Frans en Spaans lager wordt. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat zij zich in de toekomst beter kunnen redden in een internationale omgeving.
Het is iets dat we als vertaalbureau natuurlijk toejuichen. Wij kennen de kracht van een goede vertaling en weten hoe prettig het is om meerdere talen te spreken. In het werk voor onze klanten, maar ook in de dagelijkse praktijk. Het is de taal die communicatie mogelijk maakt en ervoor zorgt dat we onderling zaken kunnen doen of elkaar beter kunnen leren kennen.

Vreemde talen steeds vaker gegeven op de basisschool

Het aantal scholen dat de leerlingen les geeft in andere talen dan het Nederlands neemt de laatste tijd snel toe. Zo’n 10 jaar geleden ging het in heel Nederland bijvoorbeeld nog om 200 scholen. Inmiddels gaat het om ongeveer 1300 scholen door heel het land, waardoor er sprake is van een flinke stijging. Het gaat om 600% meer scholen dan een decennium geleden, waarmee goed duidelijk wordt dat we het belang hiervan steeds beter beginnen te begrijpen.
Om ervoor te zorgen dat leerlingen zo jong mogelijk beginnen met Duits, Frans, Spaans of het meer bekende Engels. Jong geleerd is oud gedaan, waardoor het verstandig is om daar al op de basisschool mee te starten.

Meer over de wereld leren

Volgens de scholen gelden er verschillende redenen om er al bij de jonge kinderen voor te zorgen dat zij hun talen kunnen spreken. Het blijkt bijvoorbeeld dat de jonge leerlingen graag meer over de rest van de wereld willen leren. Over de landen om ons heen en over de landen aan de andere kant van de wereld. Inclusief de talen die de mensen daar spreken.
Het maakt de kinderen bewust van het feit dat er meer is dan Nederland. Op die manier sluit hun vroege opleiding op de basisschool al beter aan op de internationale oriëntatie die op de middelbare school en daarna steeds gebruikelijker wordt. Met name hogescholen en universiteiten kiezen vaker voor opleidingen in het Engels, waardoor ook buitenlandse studenten naar Nederland komen. Het is dan prettig dat onze leerlingen het Engels goed spreken, maar ook op de hoogte zijn van bijvoorbeeld vertalingen naar het Duits, Frans en Spaans.

Uitwisselingen met het buitenland

Bovendien worden er steeds meer uitwisselingen georganiseerd en schrijven de leerlingen van basisscholen internationale brieven met andere leerlingen in het buitenland. Ze hebben op die manier de kans om mee te doen aan internationale projecten. Waarmee ze leren over een andere taal en een andere cultuur, op een niveau dat voor hen goed haalbaar is.
De kans is groot dat de internationalisering van het onderwijs alleen maar verder zal toenemen. Steeds meer jongeren gaan reizen om een taal te leren, dus die behoefte lijkt er heel duidelijk te zijn. Het is mogelijk om daar al vanaf de basisschool op in te spelen. Door hen alvast een buitenlandse taal te leren of er met projecten voor te zorgen dat ze daarmee in aanraking komen.

Deel dit bericht via: