Vertaling sprookjesboek

sprookjesboek vertaald

Vertaling sprookjesboek Mearkes út ’e Wâlden

Het sprookjesboek Mearkes út ’e Wâlden is vertaald, waardoor het boek nu ook in het Nederlands beschikbaar is. Het helpt het bereik te vergroten, omdat er ook buiten Friesland vraag naar bleek te zijn. Het Fries is een mooie en unieke taal in Nederland, die helaas niet iedereen machtig is.

Vertaling van het sprookjesboek

De vertaling van het sprookjesboek Mearkes út ’e Wâlden zorgt ervoor dat ook anderen buiten Friesland de mogelijkheid hebben om de verhalen te lezen. De vertaling kwam tot stand dankzij onder andere steun van het Nederlands letterenfonds. Dit fonds zag het belang van een vertaling van dit boek naar de taal die we in Nederland allemaal spreken. Het boek is er voor jong en oud, waardoor het volgens de betrokkenen een uitstekend idee is dat het boek Mearkes út ’e Wâlden nu vertaald is naar het Nederlands en ook buiten Friesland fans kan gaan verwerven.

Vertaling van boeken

De vertaling van boeken vraagt om een specifieke aanpak. De strekking en toonzetting in de tekst zijn daarbij van groot belang. Een goed vertaalbureau zorgt er voor dat de tekst zo letterlijk mogelijk wordt vertaald. Zonder dat de boodschap tussen de regels door verdwijnt. De combinatie van deze aspecten zorgt voor een kundige vertaling. Op basis daarvan is het mogelijk het boek in de eigen taal te lezen. Bij Vertaalbureau Tongo beschikken we over de kennis en kunde om dergelijke vertalingen te verzorgen.

Deel dit bericht via: