Vertaling naar emoji’s blijkt in de praktijk nog lastig

Vertaling naar emoji’s blijkt in de praktijk nog lastig

 

Emoji’s zijn dankzij onze mobiele telefoon en ook de sociale media niet meer weg te denken. We gebruiken ze nog altijd om onze emoties te tonen bij geschreven teksten, maar ook steeds vaker nemen ze een meer uitgebreide rol van communicatie over. Dat betekent dat er een goede vertaling moet komen naar de taal van emoji’s en weer terug naar de woorden zoals we die gebruiken.

En dat is waar het vaak misgaat. Het lukt niet altijd om een goede vertaling te maken van geschreven taal in woorden naar de emoji’s waar we gebruik van maken. En ook andersom is het soms lastig, waardoor er verwarring kan ontstaan. Een mannetje met een brede grijs of een mond vol tanden: het verschil is minimaal en daardoor kan het soms lastig zijn om hiermee op de juiste manier te communiceren.

Uitdrukking geven aan emoties

Emoji’s hebben tegenwoordig een heel andere rol dan een paar jaar geleden. Toen we er net mee begonnen te communiceren bood het vooral een kans om bij een geschreven tekst een emotie te laten zien. Bijvoorbeeld om aan te geven dat we iets uitdagend bedoelden of om te laten zien dat we ergens verbaasd over waren.

Inmiddels bieden emoji’s voor sommigen de mogelijkheid om complete zinnen over te dragen. Op zichzelf staande informatie, waar we geen woorden meer voor gebruiken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek door Lilian Stolk, die in de wereld van emoji’s duikt. Ze beaamt dat we er steeds meer gebruik van zijn gaan maken, maar ziet ook dat dit niet altijd even goed lukt. Soms blijkt het lastig om emoji’s te vinden bij wat we graag willen vertellen. Of gebruikt de ander de emoji’s voor een andere vertaling, waardoor er gemakkelijk verwarring kan ontstaan.

Spraakverwarring door de vertaling

Als vertaalbureau hebben we de taak om de tekst uit de brontaal op de juiste manier om te zetten naar de doeltaal. Dat zou ook bij het gebruik van emoji’s zo moeten zijn, maar dit is waar het vaak misgaat. Als niet goed duidelijk is waar bepaalde emoji’s voor staan, kan er gemakkelijk verwarring ontstaan.

In sommige gevallen ontstaan er verwarringen, waardoor het soms nog lastig blijkt om gebruik te maken van emoji’s. Niet iedereen gebruikt dezelfde vertaling, waardoor het soms lastig is om er zonder ‘woordenboek’ gebruik van te maken. Het devies luidt om emoji’s vooral te gebruiken in combinatie met geschreven woorden. Op die manier lukt het om duidelijk over te brengen waarbij het om gaat, waarbij de emoji’s in hun kracht staan en van toegevoegde waarde zullen blijken in de tekst.

Native speaker: lastig bij emoji’s

Een goede vertaler is wat ons betreft een native speaker. Dat is lastig bij emoji’s, omdat er natuurlijk geen native speakers bestaan in die ‘taal’. Toch is het belangrijk om altijd uit te gaan van goede kennis in de bron- en doeltaal. Waarbij met name de doeltaal belangrijk is, om specifieke nuances aan te brengen en er daarmee voor te zorgen dat goed duidelijk is wat er bedoeld wordt.

En nog niet zo thuis in de wereld van emoji’s? Niemand is te oud om een vreemde taal te leren, waardoor het nog altijd mogelijk is om daarmee aan de slag te gaan. En om er wellicht binnenkort goede vertalingen in te maken, zodat voor iedereen duidelijk is wat de emoji’s toevoegen aan de woorden die er in de tekst staan.

Deel dit bericht via: