Verengelsen is wat anders dan weggooien van Nederlands

Verengelsen is wat anders dan weggooien van Nederlands

 

Regelmatig steekt de ‘verengelsen’ van de Nederlandse taal de kop op. Er zijn voorstanders en tegenstanders, die het er maar moeilijk over eens kunnen worden wat we met onze eigen taal aan moeten. Er doen steeds meer Engelse woorden hun intrede. We hebben het over ‘uploaden’ en ‘liken’, in plaats van een eventuele Nederlandse vertaling daarvan.
In een opiniestuk in de Volkskrant stelt vertaler Joris Lenstra daarover dat we het Nederlands niet zomaar hoeven te vervangen. Het is in plaats daarvan heel goed mogelijk om de taal te laten evalueren, zoals dat in landen om ons heen ook blijkt te gebeuren.

Engelse woorden in het Nederlands

Het klopt dat we steeds meer Engelse woorden mengen met het Nederlands. Vooral in zakelijk snelle omgevingen is het gebruikelijk om met Engelse termen te strooien. Lenstra stelt bijvoorbeeld een Nederlandse zin op waarin niet minder dan 4 Engelse woorden voorkomen. Toch is het een goede Nederlandse zin, waar in ieder geval medewerkers uit de branche geen moeite mee zullen hebben.
Tegenstanders zijn van mening dat we het Nederlands net zo goed volledig over boord kunnen gooien en Engels met elkaar zouden kunnen praten. Dat is toch echt wat heel anders dan het toelaten van wat Engelse woorden. Bij een vertaling is er sprake van teksten die anderen, die de taal niet machtig zijn, niet zomaar begrijpen. Bij een aantal Engelse woorden in Nederlandse zinnen blijft het goed mogelijk om de context te begrijpen, waarbij we stapsgewijs nieuwe woorden eigen maken.

Vertaling van het Nederlands naar Engels

We weten als vertaalbureau namelijk als geen ander hoe een vertaling van het Nederlands naar het Engels vraagt om een kwalitatief goede vertaling. Dat heeft niet altijd te maken met de letterlijke vertaling van de woorden, maar gaat vaak om de grammatica. De zinsopbouw in het Nederlands en Engels is net anders. Het is een van de redenen dat we in Nederland een aardig woordje over de grens spreken, maar dat een Engelsman dat altijd zal blijven horen.
We spreken in Nederland behoorlijk Engels, maar het is niet te vergelijken met hoe een Brit dat zou doen. Wat dat betreft lijkt het geen goed idee om het Nederlands zomaar over boord te gooien. Wel is de kans groot dat er alleen maar meer Engelse woorden bij zullen komen in onze taal. Kinderen leren op steeds jongere leeftijd het Engels. En bovendien kijken we steeds meer internationale televisieprogramma’s en volgen kinderen en jongeren internationale idolen via de sociale media.

Nederland staat hierin niet alleen

Overigens staan we daarmee in Nederland niet bepaald alleen. In het stuk van de Volkskrant wordt bijvoorbeeld ook duidelijk dat de Italianen en Duitsers te maken hebben met hetzelfde ‘probleem’. In Italië gebruikt men bijvoorbeeld steeds vaker het woord ‘footing’ als ze het hebben over rennen. Volgens The Guardian verliest ook het Duits terrein, omdat er steeds meer Engelse woorden in worden gebruikt.
Toch is het mengen van Engelse woorden in de eigen taal volgens specialisten heel wat anders dan het daadwerkelijk spreken van die taal. Dat kunnen we als vertaalbureau onderschrijven, dankzij de kwalitatieve vertalingen tussen het Engels en het Nederlands die we maken. We weten als geen ander hoe goed Engels soms verschilt van de verengelste manier van Nederlands die sommigen spreken.

Deel dit bericht via: