Tweetalig krijgt voorkeur op Rijksuniversiteit Groningen

Tweetalig krijgt voorkeur op Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijft het Nederlands en Engels in balans houden. De beide talen zijn even belangrijk voor de universiteit. Dat stelt de letterenfaculteit in de Ukrant. Eerder nog had het bestuur van de RUG aangegeven, dat men de voorkeur geeft aan een volledig Engelse benadering. Er zouden dan minder vertalingen nodig zijn en het zou de universiteit klaar maken voor de (globale) toekomst.

De letterenfaculteit gaat daar nu tegenin. Bijvoorbeeld omdat het Nederlands volgens hen een kenmerk is van zowel de faculteit, de stad als het land. Het is volgens hen daarom van belang om ook het Nederlands hoog in het vaandel te houden, naast het Engels. Dat dit om vertalingen vraagt en een prijskaartje kent is wat hen betreft niet belangrijk.

Nederlands en Engels gelijkwaardig

Dat betekent dat de faculteit ingaat tegen het beleid van de RUG als geheel. Die sprak laatst nog uit dat ze een ‘truly international university’ wil zijn. Daar past een volledig Engelse benadering bij, omdat op die manier ook internationale studenten zich gemakkelijk kunnen aanmelden en de colleges kunnen volgen.
De faculteit Letteren wil aan de andere kant juist een ‘fully bilangual faculty’ zijn. Wat dat betreft is er sprake van een meningsverschil tussen de beide instituten.

In het tweede geval is het immers van belang dat een vertaalbureau alle belangrijke informatie en documenten beschikbaar maakt in zowel het Nederlands als het Engels. En dat hoeft over het algemeen niet moeilijk te zijn, maar kent af en toe toch interessante uitdagingen. Dat stelde bijvoorbeeld de Volkskrant recent, naar aanleiding van commentaar op bepaalde vertalingen in de krant.

Nederlands kenmerk van de faculteit, de stad en het land

Het faculteitsbestuur Letteren stelt: “De Nederlandse taal is een kenmerk van onze faculteit, onze stad en ons land. Door het actieve gebruik van het Nederlands in onze faculteit verankeren we onze staf in de lokale gemeenschap, houden we de mogelijkheid open om niet-academisch geschoolden werk te bieden en voorkomen we het ontstaan van een universitaire gemeenschap die niet-academici uitsluit.”

Het geeft goed aan dat er sprake lijkt van een harde onenigheid, waarover het laatste woord mogelijk nog niet gesproken is. De faculteit gaat recht in tegen het beleid voor de RUG als geheel en laat zich daarmee van een bijzondere kant zien. Op dit moment is er nog geen reactie beschikbaar van het bestuur van de RUG. Het valt te bezien of ze hierin meegaan, al is de kans aan de andere kant klein dat ze het gebruik van de Nederlandse taal zullen verbieden.

Engels steeds belangrijker: vertalingen nodig

Het Engels wordt steeds belangrijker. Dat geldt voor zowel het dagelijks leven als voor de universiteiten. Aan de andere kant houden we ook graag vast aan onze eigen Nederlandse taal. Dat kan in het geval van de Letterenfaculteit, maar brengt wel een prijskaartje met zich mee. Het betekent namelijk dat alle documentatie vertaald moet worden vanuit het Nederlands naar het Engels of vanuit het Engels naar onze eigen taal.

Het lijkt erop dat het de RUG in ieder geval een miljoen euro per jaar kost om alle formele stukken tweetalig aan te bieden. Dat is volgens analisten duurder dan het geven van Engelse trainingen aan de Nederlands sprekende medewerkers. Dit zou slechts een paar ton per jaar kosten. Of de Letterenfaculteit toch vast wil houden aan de tweetaligheid zullen we de komende tijd gaan zien.

Deel dit bericht via: