TolkentelefoonApp zorg moet vertaling makkelijker maken

TolkentelefoonApp zorg moet vertaling makkelijker maken

Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) lanceerde onlangs de TolkentelefoonApp. Dit moet anticiperen op de noodzaak om gemakkelijker professionele tolken in te kunnen zetten. Hierdoor kan de zorgkwaliteit binnen het zorggebruik flink gaan toenemen.

Tolk inschakelen

Patiënten die een andere taal spreken dan hun zorgverlener kunnen gebruik maken van de app, om zo snel mogelijk een tolk in te schakelen. Dat lukt een stuk eenvoudiger dan voorheen, waardoor er geen sprake meer hoeft te zijn van een taalbarrière. In plaats daarvan kan de tolk er met een vertaling voor zorgen dat de beide partijen goed weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en wat er moet gebeuren.
De app is kosteloos beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland. Zij hebben op die manier 24 uur per dag, 7 dagen per week een tolk op zak. Ze kunnen binnen 60 seconden gebruik maken van een tolk in de gewenste taal, waardoor er on-the-spot vertalingen tussen zorgverleners en patiënten kunnen worden gemaakt.

Veel inzet van tolken in de zorgsector

Onderzoek door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) toont aan dat er in de zorgsector steeds vaker gebruik gemaakt wordt van tolken voor vertalingen. We merken ook als vertaalbureau dat in de zorg veel behoefte is aan tolken en vertalingen. In sommige gevallen is het van belang die tolk zo snel mogelijk in te kunnen schakelen om meteen voor een vertaling te kunnen zorgen. Uiteraard richten we ons als vertaalbureau op de opdrachten waar minder spoed achter zit. Daardoor kunnen we een initiatief als de TolkentelefoonApp alleen maar toejuichen.

Taalbarrière

De app moet er vooral voor zorgen dat er geen sprake meer is van een taalbarrière, bijvoorbeeld wanneer mensen die zorg nodig hebben vooral in een andere taal spreken of schrijven en het toch van belang is om hen te overtuigen van een bepaalde ingreep of om een diagnose over te kunnen brengen. Volgens de TVcN is het begrip van de taal van essentieel belang om goede zorg mogelijk te maken en te voorkomen dat er onnodige fouten worden gemaakt.

Zorgkwaliteit en zorggebruik verbeteren

De app moet er door middel van de professionele tolken en vertalingen uiteindelijk voor gaan zorgen dat zorgverleners de juiste diagnostiek kunnen stellen en de juiste hulp kunnen bieden. In een aantal gevallen zal in de directe omgeving iemand beschikbaar zijn die voor de vertaling kan zorgen. Maar dat is helaas niet altijd het geval. Voor die situaties is er nu de nieuwe applicatie. Die moet ervoor zorgen dat er een tolk beschikbaar is om te kunnen ondersteunen. De zorgverlener heeft dan de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen en de zorgvraag te bepalen. Op basis daarvan kan de diagnose worden gesteld. Aan de andere kant kan de patiënt er gebruik van maken om eventuele specifieke vragen te stellen. Ook een goed begrip creëren over wat er aan de hand is en wat daaraan dient te gebeuren is van groot belang.

Snellere vertalingen

De vertalingen door de tolken zullen veel sneller beschikbaar zijn dan in het verleden. Daardoor heeft zowel de zorgverlener als de patiënt de kans heeft om meteen te reageren. Daarna kan ook sneller een volgende stap worden gezet. Dit zal de zorgkwaliteit enorm verbeteren. Het zal er ook voor zorgen dat het zorggebruik onder mensen zal toenemen. Dit zal zeker het geval zijn bij mensen, die het Nederlands niet goed machtig zijn. Het laat goed zien dat een snelle vertaling door een tolk ervoor kan zorgen dat mensen op een goede manier dichter tot elkaar kunnen komen.

Deel dit bericht via: