Tolk essentieel tijdens reddingsoperaties

tolk essentieel tijdens reddingsoperaties

Tolk is essentieel tijdens internationale reddingsoperaties

Een reddingsoperatie in noodgebieden vraagt veel van ingezette militairen en andere hulporganisaties, bijvoorbeeld fysiek. Daarnaast is er vaak sprake van een taalbarrière. Dit kan de communicatie behoorlijk moeilijker maken, waardoor het van belang is dat er voldoende tolken aanwezig zijn.

Vertaling naar de lokale bevolking toe

De reddingsoperatie na de recente ramp in Haïti vroeg bijvoorbeeld om de inzet van tolken. Uit een reportage van Trouw blijkt dat de ingezette mannen en vrouwen het fysiek zwaar hebben. Maar ook problemen met de taal zorgen voor uitdagingen. Er zijn tolken aanwezig, maar die spreken vooral Frans. Een deel van de lokale bevolking spreekt alleen Creools, waardoor het toch lastig blijkt om te communiceren. Die communicatie is essentieel om de juiste hulp aan te kunnen bieden. Maar ook om de verschillende inspanningen goed op elkaar af te stemmen. Een reddingsoperatie bestaat wat dat betreft uit meer dan het puur bieden van de beschikbare hulp.

Vertaalbureau Tongo ook voor tolken

Als vertaalbureau hebben we de ervaring met de inzet van tolken. Daardoor weten we goed hoe een taalbarrière geslecht dient te worden en hoe dat de onderlinge samenwerking gemakkelijk kan verbeteren. We verzorgen vertalingen van het Nederlands naar andere talen en andersom en zijn daarnaast gespecialiseerd in de inzet van tolken. Dit maakt het mogelijk om ondanks de verschillende talen die we allemaal spreken toch goed met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld tijdens de hulp na een noodsituatie is het van groot belang om elkaar goed te kunnen begrijpen.

Deel dit bericht via: