kan een spoedvertaling goed zijn

Kan een spoedvertaling goed zijn?

Kan een spoedvertaling goed zijn? Met grote regelmaat komt het voor, dat wij aanvragen ontvangen voor een spoedvertaling. In de praktijk blijkt “spoed” van de aanvrager niet altijd overeen te stemmen met het begrip dat wij aan “spoed” toekennen. Vaak hebben cliënten andere ideeën over de hoeveelheid woorden die een vertaler per dag kan vertalen. Maar…