Taalbarrière voor vluchtelingen

taalbarrière voor vluchtelingen

De afgelopen maanden werd het nieuws vaak gedomineerd door de massale toestroom van vluchtelingen- en asielkinderen naar Nederland. Participatie binnen het Nederlandse onderwijs blijkt voor deze kinderen vaak voor grote problemen te zorgen, onder andere vanwege de taalbarrière. Dat blijkt uit een ledenraadpleging van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), dat de belangen van leidinggevenden in het onderwijs behartigt.

Schoolleiders hebben behoefte aan tolken

Uit de peiling blijkt onder andere dat schoolleiders uit zowel basis- als voortgezet onderwijs behoefte hebben aan meer tolken. Het voeren van een intake gesprek met ouders is nu immers nauwelijks mogelijk, wat als gevolg heeft dat scholen lastig kunnen inschatten wat het niveau van een kind is en wat voor begeleiding het nodig heeft. Een tolk zou uitkomst bieden. Daarnaast blijkt dat op veel scholen geen taalklassen beschikbaar zijn, waardoor de kinderen nu niet echt de kans krijgen de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

Diverse culturele achtergronden en trauma’s

Naast de taalbarrière, spelen ook cultuurverschillen een grote rol. Ook blijken schoolleiders te worstelen met de trauma’s die de kinderen hebben opgelopen. Vaak ontbreekt het hen aan kennis over hoe daarmee om te gaan. De voorzitter van het AVS vindt dat de overheid maximaal moet inzetten op deskundigheid en voldoende tijd om de vluchtelingen- en asielkinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Deel dit bericht via: