Taalachterstand

taalachterstand

De NOS meldt vandaag, dat de grote steden het absoluut niet eens zijn met het plan van het kabinet om ruim 100 miljoen euro te bezuinigen op het budget voor het wegwerken van taalachterstand bij achterstandsleerlingen. In het kabinetsplan wordt bovendien een deel van het budget verdeeld over kleinere steden en daar zijn de 4 grote steden het evenmin mee eens.

Taalachterstand wegwerken via voorschoolse opvang

In de grote steden wordt sinds een aantal jaren extra aandacht besteed aan taalachterstanden door o.a. via voorschoolse opvanglocaties achterstanden weg te werken. Als de kabinetsplannen doorgaan, zou dit alleen al in Rotterdam betekenen, dat ongeveer een derde van deze opvanglocaties moet sluiten.

Het voorstel van staatssecretaris Dekker wordt donderdag behandeld in de Tweede Kamer. In een brief aan de onderwijsspecialisten van de politieke partijen in de Tweede Kamer protesteren de 4 grote steden tegen de plannen en ze worden daarbij gesteund door nog eens 33 andere minder grote steden.

Drempel

Het kabinet wil een drempel opwerpen en in de toekomst alleen extra taalonderwijs geven aan kinderen, die alleen basisonderwijs hebben gevolgd, alsmede aan kinderen van asielzoekers. De wethouders van de betrokken steden willen echter, dat er meer maatwerk wordt geleverd en per wijk wordt bekeken of ondersteuning nodig is.

Deel dit bericht via: