Risico op geestelijke gezondheid bij alleen wonen?

Risico op geestelijke gezondheid bij alleen wonen

Een nieuwe studie wijst uit dat alleen wonen kan samenhangen met algemene mentale stoornissen, die de geestelijke gezondheid beïnvloeden. De onderzoekers hebben ook de belangrijkste oorzaak van deze verontrustende relatie geïdentificeerd. Enkele veel voorkomende psychische stoornissen omvatten stemmingsstoornissen, angststoornissen en stoornissen in het gebruik van middelen. Volgens sommige onderzoeken ervaart bijna een derde van de mensen tijdens hun leven een psychische stoornis.

Deze voorwaarden kunnen natuurlijk een aanzienlijke impact hebben op het individu, maar vanwege hun hoge prevalentie beïnvloeden ze ook de samenleving als geheel. Vanwege de wijdverbreide invloed van psychische stoornissen willen wetenschappers het volledige scala van risicofactoren begrijpen, die bijdragen aan de geestelijke gezondheid.

In de afgelopen jaren hebben wetenschappers onderzocht of alleen leven een dergelijke risicofactor kan zijn. Een nieuwe studie, waarvan de resultaten nu verschijnen in het tijdschrift PLOS ONE, werpt een nieuwe blik op deze vraag. De onderzoekers concluderen dat er een verband bestaat tussen alleen leven en psychische stoornissen. Ze vinden ook dat het van invloed is op alle leeftijdsgroepen en geslachten, en dat vooral eenzaamheid de veroorzaker is.

Alleen wonen

Het aantal alleenwonenden groeit gestaag in een groot deel van de westerse wereld; dit is te wijten aan een aantal redenen, waaronder de vergrijzing van de bevolking, mensen die op oudere leeftijd neigen om te trouwen en verhoogde echtscheidingspercentages. Onderzoekers hadden al gekeken naar de relatie tussen psychische stoornissen en alleen wonen, maar de meeste hebben zich gericht op oudere volwassenen, dus hun bevindingen zijn mogelijk niet van toepassing op andere leeftijdsgroepen.

Eenzaamheid en hoger risico op dementie

Een recente studie heeft bevestigd dat eenzaamheid ook gepaard gaat met een hoger risico op het ontwikkelen van dementie. Eerdere studies concentreerden zich over het algemeen op slechts één mentale conditie: depressie. Dit levert mogelijk niet een volledige beeld op. In eerder onderzoek is ook niet gekwantificeerd hoe andere factoren deze relatie beïnvloeden. Zo hebben mensen die alleen wonen meer kans op overgewicht, roken, drugsgebruik en gebrek aan sociale steun. Dus welke van deze, indien aanwezig, is de belangrijkste drijfveer van psychische stoornissen?

De auteurs van het nieuwe onderzoek wilden een aantal van deze lacunes opvullen. Ze zochten naar verbanden tussen alleen wonen en psychische stoornissen in het algemeen en ze onderzochten welke factoren de relatie leken te beïnvloeden.

Kijkend naar de gegevens

Om dit te onderzoeken, analyseerden wetenschappers van de Universiteit van Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines in Frankrijk gegevens van 20.503 volwassenen in de leeftijd van 16-74 jaar die in Engeland woonden. De gegevens kwamen uit drie National Psychiatric Morbidity Surveys, die experts hebben uitgevoerd in 1993, 2000 en 2007. Deelnemers voltooiden vragenlijsten, waarin werd beoordeeld of ze de afgelopen week neurotische symptomen hadden ervaren.

De enquêtes verzamelden ook gegevens over een aantal variabelen, waaronder lengte en gewicht, opleidingsniveau, werkstatus, alcohol- en drugsgebruik, sociale steun en gevoelens van eenzaamheid. Zoals verwacht vonden de auteurs dat het aantal alleenwonenden gestaag is toegenomen. In 1993 woonde 8,8% alleen. Dit liep op tot 9,8% in 2000 en 10,7% in 2007.

Hun analyse toonde ook aan dat er in alle leeftijdsgroepen en geslachten een significant verband was tussen alleen leven en het hebben van een psychische stoornis. De omvang van deze relatie was redelijk vergelijkbaar in de drie enquêtes. Psychische stoornissen kwamen vaker voor bij alleenwonenden dan bij degenen die niet alleen woonden:

  • 1993: 19,9% tegen. 13,6%
  • 2000: 23,2% tegen 15,5%
  • 2007: 24,7% tegen 15,4%

Het probleem met eenzaamheid

Toen de wetenschappers dieper ingingen op de relatie tussen psychische stoornissen en alleen wonen, ontdekten ze dat eenzaamheid 84% van de associatie verklaarde. Eerdere studies hebben aangetoond, dat eenzaamheid gepaard gaat met depressie en angst. Sommige experts noemen dit verschijnsel een ‘eenzaamheidsepidemie’. Een slechte geestelijke gezondheid is een groeiende zorg. Het begrijpen van de risicofactoren, die geassocieerd zijn met psychische stoornissen, kan helpen om het tij te keren.

Natuurlijk is niet iedereen die alleen woont eenzaam. Voor degenen die dat wel zijn, zijn er mogelijkheden om eenzaamheid aan te pakken. Deze kunnen bestaan ​​uit gesprekstherapieën, voorzieningen voor sociale zorg en de optie om een huisdier te nemen. De volgende en meest uitdagende stap is om manieren te vinden om ervoor te zorgen dat mensen in nood toegang krijgen tot deze hulpmiddelen.

Beperkingen onderzoek

De onderzoekers erkennen bepaalde beperkingen van het onderzoek. Zoals bij elke studie van deze aard, is het niet mogelijk om oorzaak en effect te beoordelen. Ontwikkelen mensen een psychische stoornis omdat ze alleen wonen, of ontwikkelden ze een psychische stoornis en besloten ze juist daarom om alleen te gaan wonen?

Of misschien heeft iemand met een aanleg voor psychische stoornissen meer de wens om alleen te willen leven. Zoals altijd zullen wetenschappers meer werk moeten verzetten om de hiaten op te vullen. Eerdere bevindingen ondersteunen deze resultaten, maar de nieuwe bevindingen gaan ook een paar stappen verder. Ze laten zien dat de relatie tussen geestelijke gezondheid en alleen leven stabiel is in de tijd, dat de link niet beperkt is tot oudere volwassenen, en dat eenzaamheid een cruciale rol speelt. (Oorspronkelijk bericht: MedicalNewsToday)

Medische vertaling

Om de beste medische vertaling te garanderen, werken wij met vertalers die over een medische achtergrond beschikken. In de medische sector is een perfecte medische vertaling van groot belang. Door alle terminologieën is het een complexe taak, die met precisie uitgevoerd dient te worden.

Wij zijn in staat om voor elke doelgroep een foutloze en begrijpelijke medische vertaling tot stand te brengen. Of het nu gaat om een verklaring van een arts, uitslagen of onderzoeken, u kunt er bij Vertaalbureau Tongo van op aan dat uw vertaling van uitstekende kwaliteit is.

Medisch vertaalbureau

Wij hebben al vele medische teksten vertaald en zijn ons bewust van de complexheid ervan. Voor medische teksten geldt ook dat de doelgroep verschillend kan zijn. Is de tekst voor een patiënt, onderzoeker, arts of het management geschreven? Gelukkig zijn de vertalers van Tongo regelmatig in de medische branche werkzaam en zijn zij bekend met het vakjargon.

Voorbeelden van medische vertalingen zijn: bijsluiters, medische rapporten, productomschrijvingen, wetenschappelijke artikelen en protocollen. Vaak heeft een doelgroep zijn eigen terminologie en stijl. Onze vertalers nemen daarom nooit zomaar een tekst letterlijk over. Ze kijken goed naar de bron- en doeltaal en brengen de juiste nuances aan in de tekst zodat deze perfect vertaald wordt.

Deel dit bericht via: