Privacyverklaring

Vertaalbureau Tongo, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Voor contact met Vertaalbureau Tongo kunt u kijken op onze website of een mail sturen.

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming van Vertaalbureau Tongo is te bereiken via mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vertaalbureau Tongo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze vertaaldiensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt als u ons als particulier verzoekt om persoonlijke documenten te laten vertalen. Voorbeelden hiervan zijn geboortebewijs, paspoort, rijbewijs, huwelijksakte, scheidingsakte, testament, verklaring omtrent gedrag, etc.

Ook in zakelijke documenten kunnen persoonsgegevens voorkomen, die wij moeten vertalen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij vertalen c.q. overnemen als ze in uw documenten voorkomen:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
Met nadruk wijzen wij erop, dat geslacht, geboortedatum en geboorteplaats niet worden vastgelegd in onze administratie, maar dat de door u aangeleverde bronteksten en de vertaling wel in ons archief worden opgeslagen op grond van wettelijke voorschriften.
In zakelijke documenten zullen deze gegevens over het algemeen minder voorkomen, maar ook dan is de behandeling ervan hetzelfde.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vertaalbureau Tongo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als deze voorkomen in de documenten, die u ons ter vertaling aanbiedt.
– gezondheid (vertaling van bijv. een onderzoekrapport van een arts)
– strafrechtelijk verleden (vertaling van bijv. een proces-verbaal)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (vertaling van bijv. geboortebewijs, ID-kaart, paspoort, etc.)
– burgerservicenummer (BSN)
– biometrische gegevens (zoals foto’s op paspoorten en ID-bewijzen, etc.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vertaalbureau Tongo verwerkt uw persoonsgegevens om uw vertaalopdrachten te kunnen uitvoeren. Vertaalbureau Tongo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vertaalbureau Tongo) tussen zit. Vertaalbureau Tongo gebruikt computerprogramma’s en -systemen voor correspondentie, administratie, presentatie, etc. en voor het analyseren en tellen voor de woorden in aangeleverde documenten.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Vertaalbureau Tongo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
• Aanvragen voor een offerte, die niet zijn omgezet in een opdracht: maximaal 10 weken
• Documenten (zowel brontekst, als vertaling), die wel zijn omgezet in een opdracht: 7 jaar
• Administratie: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Vertaalbureau Tongo deelt uw persoonsgegevens met onze vertalers, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de vertaalopdracht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vertaalbureau Tongo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Maar zoals vrijwel alle websites, maakt ook onze website gebruik van cookies. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via e-mail, dan onderzoeken wij dit en zullen wij, als dit inderdaad het geval is, deze informatie verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vertaalbureau Tongo gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vertaalbureau Tongo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons mailen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Vertaalbureau Tongo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via e-mail.

Toezichthouder

Vertaalbureau Tongo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.