Niveau Duits bij veel leerlingen ver onder de maat

Niveau Duits bij veel leerlingen ver onder de maat

Het niveau van de Duitse taal is bij veel leerlingen onder de maat. Het onderwijs besteedt daar te weinig aandacht aan, waardoor leerlingen de taal slecht spreken en bovendien niet voldoende van het land weten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Die pleit voor meer aandacht voor het Duits, omdat het onze belangrijkste Europese bondgenoot en handelspartner is. We zouden meer tijd en moeite moeten steken in het Duits, zodat leerlingen ook zonder vertaalbureau de mogelijkheid hebben een woordje over de grens te spreken.

Beter dan 7 jaar geleden

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel, want het niveau van Duits ligt hoger dan 7 jaar geleden. Inmiddels noemt 40 procent van de leerlingen de taal interessant, iets dat een aantal jaren geleden veel minder was. Toch slagen veel scholen er nog niet in om hun leerlingen goed Duits te laten spreken. En ook met de kennis van het Duits en het land als geheel is het over het algemeen niet goed gesteld.
Het DIA deed het onderzoek onder 2.800 middelbare scholieren. Hen werd gevraagd naar hun ervaringen met het Duits en naar hun kennis van het land. Op basis van de resultaten uit het onderzoek beveelt het DIA aan om een nieuwe doeltaaldidactiek te gaan gebruiken. Die moet ervoor zorgen dat er meer ‘spreektijd’ beschikbaar komt in de lessen, zodat de leerlingen daarmee kunnen oefenen.
Het is overigens niet voor het eerst dat scholen daarover praten. Een deel van de scholen heeft zich al aangesloten bij het LinQ-netwerk. Zij zorgen er in samenspraak voor dat ze meer aandacht besteden aan het Duits en Frans, waardoor het niveau van de leerlingen moet verbeteren.

Duits en Frans opnieuw aanbieden

Het project LinQ ging al in 2005 van start, waardoor er inmiddels veel kennis is opgedaan. Over het niveau van de leerlingen en waar het aan schort, maar ook in methoden om het niveau op een effectieve manier te kunnen verbeteren. Iets dat we als vertaalbureau graag zien, omdat er op die manier aandacht komt voor het belang van taal.
Het Duits is voor ons in Nederland erg belangrijk. We werken regelmatig aan vertalingen tussen het Nederlands en Duits en vanuit het Duits naar het Nederlands. En zorgen er daarbij natuurlijk voor dat we geen veel voorkomende taalfouten maken, zodat we zelf kunnen bijdragen aan het hogere niveau in de beide talen. Binnen LinQ is er sprake van een aantal principes, bijvoorbeeld om de doeltaal de voertaal te maken binnen de les. Bovendien is er veel aandacht voor het land, voor de cultuur en de actualiteit. Die elementen samen zorgen ervoor dat het beter lukt om bijvoorbeeld het Duits goed onder de knie te krijgen, iets dat op die manier ook lukt met het Frans.

Netwerk van 138 scholen in Nederland

Het LinQ-netwerk bestaat in Nederland uit 138 scholen. Die worden gecoördineerd door Nuffic. Die organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering en verwelkomt ieder jaar 15 nieuwe scholen. De docenten van de scholen kunnen gebruik maken van nascholing en begeleiding. En vanaf het tweede jaar ligt de nadruk meer op de LinQ-didactiek en de uitwisseling tussen de verschillende betrokken docenten.
Op die manier moet het niveau van Duits en Frans omhoog. Iets waar we als vertaalbureau heel direct van profiteren dankzij nieuwe kandidaten voor onze functies. En waarmee we er in meer algemene zin voor zorgen dat we het Duits en Frans beter onder de knie krijgen, net als andere talen waar we als vertaalbureau dagelijks mee werken.

Deel dit bericht via: