Niveau Duits bij veel leerlingen ver onder de maat

Niveau Duits bij veel leerlingen onder de maat

De laatste tijd duiken er nogal eens berichten op, dat scholen stoppen met het lesgeven in Duits. De reden daarvoor is dat er te weinig animo voor is. Het niveau van de Duitse taal blijkt bij veel leerlingen ook onder de maat te zijn. Het onderwijs besteedt er te weinig aandacht aan, waardoor leerlingen de taal slecht spreken en bovendien niet voldoende van het land weten.

Te weinig aandacht voor Duits of zelfs het schrappen van het vak zou een slechte zaak zijn. Duitsland is niet alleen onze belangrijkste handelspartner, maar Duits is bovendien de meest gesproken taal in Europa. We zouden meer tijd en moeite moeten steken in het Duits, zodat leerlingen ook zonder vertaalbureau de mogelijkheid hebben een woordje over de grens te spreken. Bovendien biedt dit uitstekende banenkansen, omdat werkgevers juist meer op zoek zijn naar werknemers, die het Duits beheersen dan bijvoorbeeld het Frans.

Duitse taal

Zo’n 40 procent van de leerlingen vindt de Duitse taal interessant, iets dat een aantal jaren geleden minder was. Toch slagen veel scholen er nog niet in om hun leerlingen goed Duits te laten spreken. En ook met de kennis van het Duits en het land als geheel is het over het algemeen niet goed gesteld.
Het Duitsland Instituut Amsterdam doet regelmatig onderzoek naar de kennis en ervaring van het Duits en de kennis van Duitsland in het algemeen.

Het instituut heeft er in het verleden al voor gepleit om meer ‘spreektijd’ beschikbaar te stellen in de lessen, zodat de leerlingen daarmee kunnen oefenen.
Het is overigens niet voor het eerst dat scholen daarover praten. Een deel van de scholen heeft zich al aangesloten bij het LinQ-netwerk. Zij zorgen er in samenspraak voor dat ze meer aandacht besteden aan het Duits en Frans, waardoor het niveau van de leerlingen moet verbeteren.

Duits en Frans opnieuw aanbieden

Het project LinQ ging al in 2005 van start, waardoor er inmiddels veel kennis is opgedaan. Over het niveau van de leerlingen en waar het aan schort, maar ook in methoden om het niveau op een effectieve manier te kunnen verbeteren. Iets dat we als vertaalbureau graag zien, omdat er op die manier aandacht komt voor het belang van taal.

Het Duits is voor ons in Nederland erg belangrijk. We werken regelmatig aan vertalingen tussen het Nederlands en Duits en vanuit het Duits naar het Nederlands. En zorgen er daarbij natuurlijk voor dat we geen veel voorkomende taalfouten maken, zodat we zelf kunnen bijdragen aan het hogere niveau in de beide talen. Binnen LinQ is er sprake van een aantal principes, bijvoorbeeld om de doeltaal de voertaal te maken binnen de les. Bovendien is er veel aandacht voor het land, voor de cultuur en de actualiteit. Die elementen samen zorgen ervoor dat het beter lukt om bijvoorbeeld het Duits goed onder de knie te krijgen, iets dat op die manier ook lukt met het Frans.

Netwerk van scholen in Nederland

Het LinQ-netwerk bestaat in Nederland uit circa 150 scholen. Die worden gecoördineerd door Nuffic. Die organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering en verwelkomt ieder jaar 15 nieuwe scholen. De docenten van de scholen kunnen gebruik maken van nascholing en begeleiding. En vanaf het tweede jaar ligt de nadruk meer op de LinQ-didactiek en de uitwisseling tussen de verschillende betrokken docenten.
Op die manier moet het niveau van Duits en Frans omhoog. Iets waar we als vertaalbureau heel direct van profiteren dankzij nieuwe kandidaten voor onze functies. En waarmee we er in meer algemene zin voor zorgen dat we het Duits en Frans beter onder de knie krijgen, net als andere talen waar we als vertaalbureau dagelijks mee werken.

Informatie?

Wilt u informatie ontvangen over een vertaling Nederlands Duits of een vertaling Nederlands Frans of van welke andere talencombinatie dan ook? Maak gebruik van de aanvraagmodule aan de rechterzijde van deze pagina en u ontvangt zo snel mogelijk een prijsopgave van ons.

Deel dit bericht via: