Nederlands boek nog altijd actueel

Nederlands boek nog altijd actueel

Na 40 jaar wordt het boek van Willem Oltmans uit Nederland over de moord op president John. F. Kennedy vertaald naar het Engels. De Engelse vertaling is een wetenschappelijke, die nieuw licht op de zaak moet schijnen vanuit de andere kant van de wereld. Het zijn met name de Amerikanen die nog altijd veel aandacht hebben voor wat er destijds gebeurd is.

600 voetnoten en uitgebreide toelichting

Het boek van de Nederlandse journalist verscheen hier 40 jaar geleden, waardoor het opvallend is dat er nu pas een vertaling naar het Engels wordt gemaakt. Ook Willem Oltmans zelf is inmiddels overleden, dat gebeurde in 2004. Toch hebben de Amerikanen veel interesse in het boek, dat ze zullen uitgeven vanuit een wetenschappelijke uitgeverij.
Er lijkt onder andere aandacht voor het boek te bestaan vanwege de meer dan 600 voetnoten die bij de oorspronkelijke tekst zijn geplaatst. Het zijn stuk voor stuk verduidelijkingen van wat de schrijver bedoelt of wijzigingen, als inmiddels is gebleken dat de geschreven informatie niet klopt met de werkelijkheid. Op die manier is een toch al rijk en omvattend verhaal nog een stuk rijker geworden. Daardoor willen de Amerikanen het graag lezen.
Ook de toelichting bij het boek lijkt van grote waarde. Dit geeft duidelijk aan waarom het werk van Oltmans zo interessant is voor wetenschappers die nog altijd onderzoek doen naar de moord en naar wat er precies is gebeurd.

Wetenschappelijke vertaling naar het Engels

Het gaat vooral om een wetenschappelijke vertaling van het Nederlandse boek naar het Engels. Op die manier kan het een mooie bijdrage leveren aan de uitgebreide literatuur die er al geschreven is over de moord. Er wordt tot op de dag van vandaag veel onderzoek naar gedaan door wetenschappers, die altijd op zoek zijn naar extra informatie. Het is dr. Michael A. Rinella die hierbij een grote rol speelt. Hij staat bekend als een belangrijke autoriteit op het gebied van literatuur over bijvoorbeeld Dallas en Oswald. Bovendien weet hij veel van de moord op Kennedy en kent hij de literatuur op dat gebied goed.
Hij schreef eerder al een inleiding voor een ander boek van Oltmans en heeft daardoor ook een heel duidelijke connectie met de schrijver. Hij heeft er lang aan gewerkt om een vertaling naar het Engels van zijn boek voor elkaar te krijgen, dat ervoor moet zorgen dat nog beter duidelijk wordt wat er tijdens de aanslag gebeurde. Het gaat om een aanslag die niet te vergelijken is met die in Dortmund van enige tijd geleden. De Amerikanen blijven er tot op de dag van vandaag veel interesse in hebben, ook over de grens.

Geschreven in minder dan een week

Het boek van Oltmans bevat de voetnoten om een aantal verschillende redenen. Dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat hij het boek, naar eigen zeggen, in een week schreef. Hij heeft veel waardevolle informatie weten te verzamelen, maar kon op het moment van schrijven ook niet alles weten. De voetnoten in het boek en in de vertaling in het Engels maken soms beter duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook wordt aangegeven wat we nu wel weten, maar wat de schrijver op dat moment nog niet kon weten.
De vertaling naar het Engels is mede mogelijk gemaakt door de hulp van het Nederlands Letterenfonds. Het was David Stephenson die de vertaling maakte. Hij zorgde ervoor dat de Amerikanen nu op wetenschappelijke basis aan de slag kunnen met het boek uit Nederland.

Deel dit bericht via: