Meer tolken actief bij theorie-examen

Meer tolken actief bij theorie-examen

 

De groei van het aantal tolken dat buitenlanders in Nederland helpt het theorie-examen bij het CBR te maken nam de laatste tijd sterk toe. Dat nieuws brengen verschillende kranten, die zich baseren op gegevens van de Vereniging Rijschool Belang (VRB). Het geeft goed weer hoe een vertaling kan helpen toegang te bieden tot belangrijke mogelijkheden tot ontwikkeling. Het zijn deze situaties waarin tolken helpen mensen hun examen te doen die goed aangeven dat taal van groot belang is om mee te kunnen draaien in de samenleving. De vereniging is er op zich blij mee dat de tolken beschikbaar zijn voor de vertaling. Aan de andere kant wil men wel weten waarom het zo vaak gebeurt dat er een tolk aan te pas moet komen. In het verleden gebeurde dat minder en er gaan geruchten de ronde over eventueel voorzeggen door de tolken. Volgens het CBR is daar geen sprake van.

Beëdigde tolken voor de vertaling

Het CBR geeft aan dat er voor de vertaling door de tolken  gebruik gemaakt wordt van beëdigde specialisten, die ook werken voor een aantal andere officiële instanties in Nederland. Zij houden zich netjes aan de regels die daarvoor gelden. Ze zorgen er met de vertaling slechts voor dat de kandidaat weet wat er gevraagd wordt en weet wat de verschillende antwoordmogelijkheden zijn. Alleen op die manier kan iemand die het Nederlands niet machtig is in deze taal toch een theorie-examen afleggen.
De tolken zorgen er met de vertaling voor dat de kandidaat het examen als het ware in de eigen taal kan afleggen. Dat is in Nederland daarmee anders dan in een aantal andere landen. Daar wordt het examen bijvoorbeeld alleen in de eigen taal en in het Engels aangeboden. Het is dan niet mogelijk om gebruik te maken van een tolk. Kandidaten die het Engels niet goed machtig zijn hebben dan echter niet altijd de kans om het examen op een eerlijke manier te maken. Vandaar dat we in Nederland gebruik maken van tolken, die ervoor zorgen dat de kandidaat goed met het examen uit de voeten kan.

Examen in 45 verschillende talen

Volgens het CBR werd het theorie-examen het afgelopen jaar in 45 verschillende talen gemaakt. Bovendien zijn er bij al die talen controles uitgevoerd om na te gaan of de tolk zich inderdaad aan de regels houdt. In geen van de gevallen is er een vreemde situatie herkend. Daardoor heeft het CBR geen reden om aan te nemen dat er iets aan de hand zou zijn.
De komende tijd zullen de tolken er met hun vertalingen gewoon voor blijven zorgen dat zoveel mogelijk mensen bij het CBR examen kunnen doen. Zij kunnen rekenen op een vertaling van het Nederlands naar hun eigen taal, zodat goed duidelijk is welke vraag ze gesteld wordt. Het CBR is trots op deze werkwijze en lijkt niet voornemens om de samenwerking met de tolken binnenkort aan te gaan passen.

Deel dit bericht via: