literair
070 - 753 19 44 info@tongo.nl

Literaire vertaling

Literaire vertaling

Er is niets persoonlijker dan het vertalen van uw verhaal naar een vreemde taal. U moet er dan op kunnen vertrouwen dat niets verloren gaat in uw literaire vertaling, zodat uw creatie verder leeft in die taal. Een groot inlevensvermogen, subtiel taalgevoel en goede communicatie zijn hier de sleutelwoorden tot een geslaagde vetaling. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen auteur, vertaler en uitgever, meestal over een langere periode. Vertaalbureau Tongo heeft al vele boeken, essays en andere literaire stukken met succes vertaald van en naar het Nederlands.

Literaire vertaling van Tongo

Wilt u meer weten over wat Vertaalbureau Tongo kan betekenen voor uw literaire vertaling? Bel ons dan gerust op 070-7531944 of mail naar info@tongo.nl. Dan laten we u weten wat de mogelijkheden zijn.

Op de tarievenpagina kunt u alvast een indicatie van de kosten krijgen.