Kritiek op vonnissen in makkelijke taal

Kritiek op vonnissen in makkelijke taal

 

De Tweede Kamer heeft vorige week opgeroepen om het taalgebruik in vonnissen makkelijker te maken. Het komt voort uit de wens om de rechtspraak toegankelijker te maken, zodat meer mensen begrijpen waar het om gaat. Het draagt bij aan het vertrouwen, omdat er geen vertalingen nodig zijn naar ‘normale mensen’-taal.

Inmiddels is er kritiek op die plannen, onder andere door een rechtenstudent uit Leiden die in Trouw een podium krijgt. Hij geeft aan dat het vereenvoudigen van de taal in de rechtspraak ten koste kan gaan van de precisie. Volgens hem is het streven goed, maar moeten we het niet automatisch zoeken in het makkelijker maken van het taalgebruik.

B1-taalniveau

De student heeft vooral moeite met het B1-taalniveau dat wordt aanbevolen. B1 vraagt om korte zinnen. Zinnen zonder moeilijke woorden. Om het voor iedereen makkelijker te maken. Zodat iedereen de tekst kan lezen.

Het is echter de vraag of de rechtspraak daar beter van wordt. Volgens de student bevatten de zinnen op B1-taalniveau relatief weinig informatie. Er gaat veel ruimte op aan verplichte elementen om de zinnen makkelijk leesbaar te maken. Om alles goed te kunnen verwoorden zouden teksten veel langer worden.

En daar komt nog bij dat de rechtspraak veel meer tijd moet besteden aan het schrijven van dergelijke stukken. Om taal terug te brengen naar B1-taalniveau is veel tijd nodig. In die tijd moeten lastige woorden worden herschreven naar eenvoudige alternatieven en moeten zinnen worden opgeknipt.

Vertaling met behoud van precisie

D66 heeft een motie ingediend om makkelijker taalgebruik in de rechtspraak te verplichten. Het streven is volgens de student goed, om meer mensen betrokken te maken bij de rechtspraak in Nederland. Het B1-taalniveau lijkt volgens hem echter niet de juiste oplossing te zijn.

Op het moment dat de vonnissen makkelijker worden opgeschreven, zal dat er vooral toe leiden dat teksten langer worden en minder precies kunnen zijn. Op die manier zou het er zelfs onduidelijker op kunnen worden.

Het lijkt erop dat een vertaling vanuit een vonnis naar taal die iedereen begrijpt een taak van een vertaler zou moeten zijn. Die goed begrijpt wat er wordt geschreven en aan de andere kant weet op welke manier de rest van de mensen daar naar kijkt. Net als bij een vertaling vanuit het Nederlands naar het Engels of andersom.

Wij werken als vertaalbureau met native speakers in de doeltaal, die tegelijkertijd goed weten wat er in de brontaal gezegd of geschreven wordt. Op die manier kunnen we zorgen voor een goede vertaling.

Vertalingen in alle talen

Het vertalen van een vonnis is een vak, net als het vertalen van een tekst vanuit het Engels, Duits of Frans naar het Nederlands. Wij hebben van dat laatste ons vak gemaakt, waardoor we u goed van dienst kunnen zijn met allerlei vertalingen. Tussen bekende talen zoals het Engels en Duits, net als naar meer exotische talen vanuit het Nederlands.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een vertaling waar we voor kunnen zorgen? Of meer weten over de kosten waar u rekening mee moet houden? Neem contact met ons op, dan vertellen we u er graag meer over. In klare taal, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Deel dit bericht via: