Kanker: protonentherapie heeft minder bijwerkingen dan bestraling

Kanker: protonentherapie heeft minder bijwerkingen dan bestraling

Nieuw onderzoek toont aan dat, hoewel de genezingspercentages voor röntgentherapie en protonentherapie hetzelfde zijn bij de behandeling van kanker, het risico op ernstige bijwerkingen veel lager is met protonentherapie. Volgens schattingen van de American Cancer Society, zullen artsen in 2019 maar liefst 1.762.450 nieuwe gevallen van kanker diagnosticeren en zullen er 606.880 mensen aan deze ziekte overlijden.

Röntgenstraling is een van de meest voorkomende therapieën voor kanker, of de ziekte zich nu in een vroeg stadium bevindt of dat de tumor zich heeft verspreid. Hoewel effectief, heeft bestralingstherapie een breed scala aan bijwerkingen. Deze kunnen leiden tot allerlei problemen, zoals vermoeidheid, huidirritatie, koorts, misselijkheid, braken en diarree, evenals veranderingen in eetlust of problemen met eten en slikken.

Nieuw onderzoek suggereert dat protonentherapie, ook bekend als protonbundeltherapie, minder ernstige bijwerkingen kan hebben dan röntgenstraling. Dr. Brian C. Baumann, een radiotherapeut bij de Washington University School of Medicine, is de hoofdauteur van de nieuwe studie.

Bijwerkingen ‘substantieel’ kleiner

Dr. Baumann en het team onderzochten bijna 1500 mensen met verschillende vormen van kanker, zoals longen, hersenen, hoofd en nek, evenals gastro-intestinale en gynaecologische kankers. De patiënten ontvingen een combinatie van chemotherapie en bestralingstherapie, wat een behandelingsprotocol is dat gewoonlijk kanker geneest, die nog niet is uitgezaaid naar de rest van het lichaam.

De onderzoekers vergeleken de ervaringen van patiënten die protonchemo-radiotherapie kregen met degenen die foton (röntgenstraling) chemo-radiotherapie kregen. Ze verzamelden gegevens over de bijwerkingen van de patiënten en de ervaring van de behandelingen gedurende de gehele onderzoeksperiode, waarbij werd gecorrigeerd voor leeftijd en comorbiditeit (tegelijkertijd meerdere stoornissen of aandoeningen hebben). De wetenschappers richtten zich op bijwerkingen van graad 3, die zo ernstig zijn dat ze in een ziekenhuis moeten worden opgenomen.

Bijwerkingen

Uit de studie bleek dat het relatieve risico op ernstige bijwerkingen binnen 90 behandelingsdagen tweederde lager was voor mensen die protontherapie kregen, vergeleken met degenen die röntgenstraling kregen. In het bijzonder hadden slechts 45 (11,5%) van de 391 mensen die protontherapie ontvingen een ernstige bijwerking binnen 90 dagen na aanvang van de behandeling. Ter vergelijking, 301 van de 1.092 mensen die röntgenbehandeling kregen (27.6%), hadden een ernstige bijwerking binnen hetzelfde tijdsbestek.

Bovendien vond de studie geen statistisch relevant verschil in overlevingspercentages, wat betekent dat protonentherapie net zo’n effectieve behandeling is als röntgenstraling. “Protonentherapie was geassocieerd met een aanzienlijke verlaging van het aantal ernstige, acute bijwerkingen, die ongeplande ziekenhuisopnames of uitstapjes naar de eerste hulpafdeling veroorzaken, in vergelijking met conventionele fotonen, of röntgenstraling, voor patiënten die werden behandeld met gelijktijdige bestraling en chemotherapie .”

Voordeel

“Hoewel er andere onderzoeken zijn geweest die suggereerden dat protonentherapie mogelijk minder bijwerkingen heeft, waren we enigszins verrast door de grote omvang van het voordeel,” vervolgt de onderzoeker, eraan toevoegend dat patiënten in de protongroep gemiddeld 5 jaar ouder waren dan die in de röntgengroep. Voor de auteurs is dit de eerste grote studie die ooit de bijwerkingen van röntgenstraling en protontherapie heeft vergeleken. De onderzoekers verklaren ook waarom protonentherapie preciezer is dan röntgentherapie en draagt ​​minder risico op beschadiging van gezond weefsel rondom de tumor.

Protonen zijn zware deeltjes die positief zijn geladen en stoppen zodra ze hun doel bereiken. Röntgenbundels daarentegen zijn gemaakt van fotonen, deeltjes zonder massa. Door de lichtheid van fotonen kunnen ze gemakkelijk door het lichaam reizen, maar ook door gezond weefsel op weg naar buiten, nadat ze hun doelwit hebben geraakt. (Bron: Medical News Today)

Medische vertaling

Een protonenbehandeling is voor ziekenhuizen in Nederland nog vrij uniek. Medio 2018 werd een protonencentrum geopend in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Vergunningen voor 4 andere centra zijn inmiddels afgegeven. In het buitenland zijn protonencentrums al heel normaal. U kunt bijvoorbeeld naar Duitse, Engelse, Franse, Oostenrijkse of Zwitserse ziekenhuizen gaan. In de buitenlandse centra kunt u ook als  Nederlandse patiënt worden behandeld.

Wilt u een medisch verzoek voor een behandeling in het buitenland indienen en heeft u daarvoor een vertaling nodig, dan helpen wij u graag. Voor vertalingen kunt u denken aan uw correspondentie met het ziekenhuis, medische verslagen van artsen in Nederland, alsmede de rapporten van de behandeling in het buitenland, die dan weer naar het Nederlands vertaald moeten worden. In alle gevallen en vrijwel alle talen kunt u bij ons terecht.

Informatie?

Wilt u aanvullende informatie over een medische vertaling? Bel (070-753 19 44) of mail ons dan, zodat wij u zo snel mogelijk verder kunnen helpen.

Deel dit bericht via: