Kan een spoedvertaling goed zijn?

Kan een spoedvertaling goed zijn?

Met grote regelmaat komt het voor, dat wij aanvragen ontvangen voor een spoedvertaling. In de praktijk blijkt “spoed” van de aanvrager niet altijd overeen te stemmen met het begrip dat wij aan “spoed” toekennen. Vaak hebben cliënten andere ideeën over de hoeveelheid woorden die een vertaler per dag kan vertalen. Maar ook wordt regelmatig gedacht dat het heel lang duurt om een document te vertalen. Het kan dus twee kanten op gaan.

Bij ons is sprake van een spoedvertaling, als een vertaler direct moet stoppen waar hij of zij mee bezig is om te beginnen met de nieuwe opdracht. Of als er zoveel haast bij is, dat het vertaalwerk in de avonduren of het weekend moet plaatsvinden.

Een vertaler kan ongeveer 2.000 woorden per dag vertalen. Een opdracht van 8.000 woorden vergt dus minimaal 4 werkdagen. Vrijwel nooit zal een vertaler direct aan een opdracht kunnen beginnen. In de praktijk zal een opdracht van 8.000 woorden daardoor een levertijd hebben van 4-5 werkdagen.

Is een spoedvertaling ook een kwaliteitsvertaling?

Het moet snel en goed: dat is de voortdurende druk, die elke vertaler kent. Maar vertalers zijn gewend te werken onder druk en met vrij korte levertijden. Omdat een vertaler hieraan is gewend, zal dit voor de kwaliteit van de vertaling geen gevolgen hebben.

Soms is er zoveel spoed bij een vertaling, dat dit voor één vertaler niet uitvoerbaar is. In dat geval worden meerdere vertalers ingeschakeld om de opdracht toch binnen de deadline gereed te hebben. In alle gevallen geldt echter, dat wij er sterk op aandringen om een aanvraag en opdracht voor een vertaling tijdig in te dienen. Daarmee wordt veel wederzijdse stress voorkomen.

Professionele vertalers

Laten we beginnen met het voor de hand liggende: een goede vertaling is niet mogelijk zonder een goede vertaler. Automatische vertaalprogramma’s verbeteren voortdurend, maar ze kunnen het menselijke brein, de enige garantie op dit moment van kwaliteitswerk, niet vervangen.

Wanneer er sprake is van een scherpe deadline, moet een vertaling altijd worden verzorgd door een ervaren vertaler. Hierbij zijn de perfecte kennis van de talencombinatie, evenals de expertise op het specifieke gebied van het document, het belangrijkst.

Een perfecte kennis van bijvoorbeeld de financiële sector is essentieel voor een dringende financiële vertaling. Precisie, snelheid, betrouwbaarheid, dit alles is alleen mogelijk als het werk wordt toevertrouwd aan een competente professional.

Gegevensbronnen

Automatische vertaalprogramma’s of vertaalplug-ins kunnen op geen enkele manier de “menselijke” vertaler vervangen. Een vertaalgeheugen daarentegen kan worden gebruikt om het werk te vergemakkelijken, te optimaliseren, te versnellen en te standaardiseren, in het geval van een spoedvertaling. Of het nu gaat om een ​​dringende marketingvertaling of enig ander werk, vertaalgeheugens bieden de mogelijkheid om:

  • lange documenten te verdelen over meerdere vertalers, die er tegelijkertijd aan kunnen werken;
  • te zorgen voor terminologische consistentie tussen verschillende delen van dezelfde vertaling of van de ene vertaling naar de andere voor dezelfde klant;
  • specifieke woordenlijsten te gebruiken, die door de klant worden voorgesteld;
  • lagere tarieven te hanteren op basis van (veel) herhalingen in het document;
  • eigen indelingen te gebruiken.

Voor urgente medische documenten of de vertaling van dringende financiële rapporten of ander werk met korte deadlines is daardoor een ​​combinatie van snelheid en kwaliteit mogelijk. Het werken aan dit soort spoedklussen maakt het echter wel noodzakelijk dat een professionele en ervaren vertaler en een vertaalgeheugen kunnen worden ingezet.

Vertalingen bij Vertaalbureau Tongo

Bij Vertaalbureau Tongo ontvangt u snel de juiste vertaling. In geval van spoed zetten wij alles op alles om te kunnen voldoen aan uw deadline, zonder dat wij daarbij concessies doen aan de kwaliteit. Dat is ook de reden, dat wij altijd kwaliteitsgarantie verstrekken op de geleverde vertalingen.

Want ook vertalers zijn gewone mensen, die een keer een fout kunnen maken. En als dat het geval is, lossen wij dit voor u op. Wilt u meer informatie? Bel ons dan op 070-7531944 of mail ons. Een vrijblijvende offerte kunt u aanvragen via de aanvraagformulier aan de rechterzijde van elke pagina.

Deel dit bericht via: