Google Translate werkt aan verbeteringen Nederlands

google translate werkt aan verbeteringen nederlands

Google Translate werkt aan verbeteringen Nederlands met een update, die beter naar de context kijkt. Google Translate krijgt steevast veel kritiek op de vertalingen, vooral vanuit andere talen naar het Nederlands en andersom. Een vertaling Engels naar Spaans lukt over het algemeen heel redelijk en ook andere ‘grotere’ talen leveren betere resultaten op. Met name rondom het Nederlands blijkt het lastig om zinnen te vertalen. De complexe grammatica gooit roet in het eten, waardoor een tool als Translate vooral geschikt is voor de vertaling van losse woorden.

Zinnen

We zien Google Translate als een handige aanvulling op het werk van vertalers, het is op geen enkele manier een bedreiging. Zinnen zorgen eenvoudig voor vreemde constructies in de doeltaal. Het blijkt namelijk lastig om de juiste bewoording bij de boodschap te kiezen. Toch probeert Google de kwaliteit doorlopend te verbeteren. Het bedrijf is daar naar eigen zeggen goed in geslaagd. Daardoor zullen de vertalingen in het Nederlands en vanuit het Nederlands de komende tijd minimaal 55% beter zijn dan een tijdje geleden. Er is ook sprake van een update voor 24 andere talen.

Beter begrip van de taal

De vertaalmachine van Google krijgt een update, om beter naar de context van de zin te kunnen kijken. De tool analyseert in het vervolg onderliggende verbanden in plaats van de afzonderlijke woorden. Hiervoor maakt de zoekmachine onder andere gebruik van teksten die zijn geschreven voor de Verenigde Naties. Die organisatie publiceert de teksten in een aantal verschillende talen, waaronder het Nederlands en het Engels. Dat maakt het relatief eenvoudig om de teksten met elkaar te vergelijken en aan de hand daarvan na te gaan hoe een goede vertaling eruit zou moeten zien.

Engels en Japans

Volgens Google-productmanager Barak Turovsky zijn het vooral de vertalingen tussen het Engels en Japans die beter zijn geworden. Er is daar sprake van een verbetering van 85%. Met zo’n 55% meer kwaliteit wint ook het Nederlands, al lijkt het er nog niet op dat de software in de buurt komt bij een professionele vertaling. Een dorp zoals Bredevoort dat zich in het Chinees wil laten vertalen kan wat dat betreft maar beter gebruik maken van een vertaalbureau. Dit voorkomt missers in de vertaling, waardoor toeristen en andere betrokkenen in ieder geval kunnen rekenen op een kloppende vertaling.

Gekke zinnen nog geen verleden tijd

Ondanks de inzet die Google toont lijkt het erop dat vreemde vertalingen voorlopig nog niet tot het verleden zullen behoren. De kans is groot dat de ruim 1 miljard gebruikers van de tool snel een aantal nieuwe gekke zinnen en vertalingen zullen vinden, waaruit zal blijken dat het algoritme nog niet perfect is. Het is met Translate goed mogelijk om een paar woorden te vertalen en daarmee een gesprek op gang te houden. Voor de officiële vertaling van documenten is de software minder geschikt.

Onderliggende verbanden

We zorgen er als vertaalbureau daarom voor dat we beschikbaar blijken voor vertalingen waarbij het van belang is dat de onderliggende verbanden goed tot uiting komen. En we houden rekening met de boodschap tussen de regels door. Wij vertalen de tekst niet zomaar letterlijk naar de gewenste doeltaal. In plaats daarvan zorgen we voor begrip van de tekst in de brontaal, om die op de juiste manier om te zetten. Dat levert de kwalitatief beste vertaling op, waaraan het haast niet meer te zien is dat de tekst ooit in een andere taal stond.

Deel dit bericht via: