Gewone of beëdigde vertaling

gewone of beedigde vertaling

Voor de dertigers (en alles was jonger is) van nu, is het bijna niet voor te stellen, dat je adressen en telefoonnummers tot het einde van de vorige eeuw moest opzoeken in een telefoonboek, waar een hele boomstam voor was geveld. De namen van particulieren en bedrijven waren alfabetisch gerangschikt onder de plaatsnamen in de betreffende regio. Wie een vertaling nodig had, moest dus op deze manier een vertaalbureau zoeken. Daarna moest het te vertalen document per post naar het vertaalbureau worden gestuurd. Het vertaalbureau kon dan telefonisch of ook weer per post de prijs voor de vertaling doorgeven.

In de tijd voor de opkomst van het internet was de internationalisering lang niet zover doorgevoerd als nu. Ging het in die tijd meestal om vertalingen naar Duits, Engels of Frans, nu zijn daar allerlei andere talen bijgekomen, doordat bedrijven steeds vaker hun vleugels uitslaan in andere landen. Vertalingen naar of vanuit Arabisch, Japans, IJslands, Macedonisch om maar een paar voorbeelden te noemen, zijn dan ook geen uitzondering meer.

Internet

De intrede van het internet en de daarmee gepaard gaande communicatiemogelijkheden heeft het voor veel branches, waaronder de vertaalbureaus, een stuk eenvoudiger gemaakt. Als gevolg van de corona-crisis hebben we opeens ontdekt, dat thuiswerken eigenlijk best handig is. En ook een vergadering via beeldbellen, in plaats van een paar uur in de auto zitten om een uurtje te vergaderen, is toch wel prettig voor de meeste mensen.

Maar het was ook de periode waarin veel thuiswerkers ontdekten, dat ze maken hadden met een vaak erg langzame internetverbinding, waardoor beeld en/of geluid regelmatig wegvielen. Een eerste vereiste voor een goede thuiswerkplek is een uitstekende internetverbinding. Blijf daar niet mee aanmodderen en zoek op een vergelijkingssite snel uit welke provider voor u het beste is.

Onze vertalers werken altijd al vanuit huis,  dat is niet veranderd door de corona-crisis. Zoals we in de vorige alinea al aangaven, is het aantal talencombinaties dat tegenwoordig wordt gevraagd, enorm uitgebreid en het is onmogelijk om voor elke talencombinatie een vertaler naar een kantoor te laten komen. Bovendien wonen heel veel vertalers in het buitenland (hun moederland), waardoor dit helemaal geen optie is.

Gewone of beëdigde vertaling

Dankzij het internet kunt u nu in ons aanvraagformulier heel eenvoudig aangeven of u een gewone of een beëdigde vertaling nodig heeft. Maar wat is eigenlijk het verschil?
Een gewone vertaling wordt gebruikt voor algemene teksten, die niet zijn bestemd voor officiële instanties, notarissen, onderwijsinstellingen, enzovoort. Bijvoorbeeld: vertalingen van een website, een handleiding van een apparaat, een nieuwsbrief, enzovoort zijn gewone vertalingen.

Als het gaat om officiële documenten, zoals een geboortebewijs, diploma, huwelijksakte, rijbewijs, paspoort, hypotheekakte, testament, overlijdensakte, enzovoort, dienen vertalingen beëdigd te zijn. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor koop- en samenwerkingsovereenkomsten. Een beëdigde vertaling mag alleen worden verzorgd door een vertaler, die voor de betreffende talencombinatie is beëdigd door de rechtbank. In een beëdigde vertaling mag ook niets worden toegevoegd of weggelaten, wat niet overeenstemt met de brontekst.

Een beëdigde vertaling wordt samen met de brontekst en de verklaring met stempel en handtekening van de beëdigde vertaler, aan elkaar gehecht en per post aan u toegezonden. Desgewenst kunnen wij u per mail ook een scan toezenden, maar deze heeft geen rechtskracht.

Apostille

Soms is een beëdigde vertaling alleen niet voldoende en eist de instantie, in het land waar de vertaling voor is bedoeld, ook een apostille. Dit is een verklaring van de rechtbank, dat de vertaler inderdaad staat ingeschreven als beëdigd vertaler. Een apostille op het document versnelt de legalisatie van het document in het buitenland.

De meeste landen zijn aangesloten bij het apostilleverdrag. Iedereen, die in het bezit is van de beëdigde vertaling, kan zelf een apostille afhalen bij de Griffie van elke Arrondissementsrechtbank in Nederland. De kosten voor een apostille bedragen € 21,00.

Vrijblijvende offerte

Als u een gewone of een beëdigde vertaling nodig heeft, kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen via het aanvraagformulier aan de rechterzijde van deze pagina. Voor gewone vertalingen kunnen wij u met vrijwel elke talencombinatie van dienst zijn. Voor beëdigde vertalingen geldt dat voor de meeste Europese talen, alsmede voor Arabisch, Chinees, Japans en Vietnamees. Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie, dan kunt u ons bellen op 070-7531944. Mailen mag natuurlijk ook.

Deel dit bericht via: