Gevolgen van een slechte financiële vertaling

Gevolgen van een slechte financiële vertaling

Door de globalisering moeten bedrijven steeds transparanter worden in de manier waarop ze hun financiële rapporten presenteren. Ze moeten zich zowel op de inhoud (strategieën voor duurzame ontwikkeling) als op de vorm (transparanter en eenvoudiger schrijven van het financiële aspect) richten. Voeg daar de noodzaak aan toe om zich aan te passen aan de diverse financiële regels, die in elk land gelden. En probeer dan de soms rampzalige, consequenties te begrijpen die een slechte financiële vertaling kan veroorzaken. Maar, wat zijn die gevolgen van een slechte financiële vertaling?

Verkeerde interpretatie financiële vertaling

Een financiële vertaling, die geen rekening houdt met de culturele context van de doeltaal kan leiden tot verkeerde betekenissen en verkeerde interpretaties. De destructieve effecten daarvan worden direct weerspiegeld in de besluitvorming. O.a. is dit van invloed op financiële communicatie, publicatie van beleggingsfondsen, economische onderzoek, auditrapporten, fusie- en overnamedocumenten, enzovoort.

De Europese Unie bijvoorbeeld, wiens vertaalbudget vrij groot is, maakt soms misbruik van machinevertaling of onervaren vertalers om geld te besparen. Sommige slecht vertaalde documenten in een vreemde taal hebben geleid tot verkeerde financiële beslissingen met ernstige gevolgen voor de lidstaten, zoals het geval was voor de Bondsdag in Duitsland.

Internationale ontwikkeling mislopen

Marketing- en financiële professionals hebben soms moeite om vertalers te vinden met een goed begrip van financiële kwesties en redactionele expertise. Dit komt omdat de gebieden financiën, beurs, boekhouding en wetgeving hun eigen codes hebben. Die blijven zich ontwikkelen volgens economische activiteit en de implementatie van nieuwe wetten.

Het imago van een bedrijf hangt af van zijn marketingcommunicatie, maar ook van zijn financiële communicatie volgens de lokale cultuur en juridische specificaties. Een eenvoudige fout van een onervaren vertaler zal ernstige gevolgen hebben voor de boodschap van het bedrijf in het buitenland. Daardoor zullen het imago en de geloofwaardigheid zwaar en permanent worden beschadigd. Onder deze voorwaarden is het moeilijk om uw bedrijf in een ander land te vestigen.

Verzekering

Op verzekeringsgebied is de kwaliteit van vertalingen cruciaal, vooral voor het opstellen van contracten. Verzekeringsdocumenten bevatten niet alleen informatie over de voorwaarden en verzekeringsgegevens, maar ook juridische, financiële en medische informatie.

Een kleine fout in de terminologie kan voorkomen dat uw bedrijf nieuwe klanten vindt vanwege een verkeerd begrip van de voorgestelde garanties en hun respectieve toepassingsgebieden. Maar ook de financiële gevolgen in termen van boetes, schade en rente, kunnen rampzalig zijn voor het bedrijf.

Stelt u zich eens het slechtste scenario voor waarin talloze beleggers, hoe briljant ze ook zijn, misleid worden door onbegrijpelijke financiële producten. De risico’s daarvan kunnen, opzettelijk of niet, een crisis op mondiale schaal veroorzaken, waarbij financiële instellingen zware verliezen leiden en bedrijven gedwongen worden om te sluiten. Dit catastrofale scenario deed zich voor in 2007 tijdens de hypotheekcrisis.

Vertaalbureau Tongo

U kunt beter geen risico’s nemen met financiële vertalingen. Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij u kunnen helpen. En als wij er niet 100% zeker van zijn, dat we de perfecte vertaler voor de gewenste talencombinatie kunnen inzetten, zullen we uw opdracht niet aannemen.

Deel dit bericht via: