Gebarentaal zou volgens doven officiële taal moeten worden

Gebarentaal zou volgens doven officiële taal moeten worden

Doven zijn van mening dat gebarentaal ook een officiële taal zou moeten worden. Als belangrijke erkenning voor het ‘spreken’ daarvan, maar ook om de vertalingen daar naartoe en andersom gemakkelijker te maken. Nog altijd lopen doven regelmatig tegen barrières op. Iets dat minder zou kunnen worden als er serieuzer wordt omgegaan met de gebarentaal die zij spreken.
Volgens de belangenvereniging Dovenschap zou doofheid geen probleem meer moeten zijn, maar geldt het als een identiteit. Om een andere manier van leven, die volledig geaccepteerd zou moeten worden. Als het aan hen ligt wordt het over een tijdje mogelijk om de Nederlandse Gebarentaal als voertaal te kiezen. Bijvoorbeeld voor belastingbrieven en voor filmondertiteling, net als voor andere toepassingen.

Fries, Roma en Jiddisch ook al officiële talen

De vereniging wijst onder andere op het feit dat bijvoorbeeld het Fries, Roma en Jiddisch ook al officiële talen zijn. Minderheidstalen, maar wel met een wettelijke status in Nederland. En die status is ook voor de gebarentaal belangrijk, om daar in meer brede zin gebruik van te kunnen maken.
Onder andere de voorzitter, Iris Wijnen, van de vereniging komt aan het woord in een interview met Het Parool. Zij geeft aan dat het gaat om een ‘gevoelsding’. Het voelt wat haar betreft niet goed dat er wel een aantal andere officiële minderheidstalen bij zijn gekomen, maar dat de gebarentaal die status tot nu toe niet heeft. Terwijl we in Nederland te maken hebben met een grote groep doven. Die groep heeft net zo goed recht op erkenning van de eigen taal, zodat ze zich serieus genomen zullen voelen en daar in de dagelijkse praktijk bovendien voordelen van kunnen genieten.

Erkenning van de gebarentaal

De belangenvereniging vindt het vooral belangrijk dat er erkenning komt voor de gebarentaal. Op die manier wordt het echt een eigen taal, net als die van de andere minderheden in Nederland. Inmiddels is er een petitie gestart, die al behoorlijk wat handtekeningen heeft verzameld. Op die manier moet het mogelijk worden om ook de politiek ervan te overtuigen dat het belangrijk is om hier zo snel mogelijk iets aan te doen.
Alleen op die manier zal het lukken om de gebarentaal definitief op de kaart te krijgen en er tevens voor te zorgen dat die daar niet meer zomaar van zal verdwijnen. Aan de andere kant geeft de vereniging toe dat het zonder de erkenning goed mogelijk is om door te blijven gaan. De gebarentaal is er en dat accepteren we, maar het is volgens onder andere de voorzitter van belang om ook een volgende stap te kunnen zetten. De officiële erkenning zou een belangrijke bekroning zijn op het harde werk, al zijn er meer wegen die naar Rome leiden.

Vertaling van en naar gebarentaal

Gelukkig verloopt de vertaling van gebarentaal naar de gesproken talen over het algemeen al steeds beter. Gebarentolken zorgen er bij bijvoorbeeld het journaal al voor dat ook doven de kans hebben om daar naar te kijken en mee te krijgen wat er aan de hand is.
Toch wil de vereniging ervoor waken dat de gebarentaal aan waarde verliest, zoals bijvoorbeeld bij het Duits in Nederland is gebeurd. Juist nu het goed gaat met de gebarentaal is het belangrijk om vast te blijven houden en door te zetten. Op die manier wordt voorkomen dat er eventueel de klad in komt. In plaats daarvan wil de belangenvereniging juist zorgen voor een officiële erkenning, waardoor de gebarentaal een belangrijke nieuwe status zou krijgen.

Deel dit bericht via: