Facebook wil beter dan Google gaan vertalen

Facebook wil beter dan Google gaan vertalen

Facebook biedt al langer de mogelijkheid aan om teksten te laten vertalen. De komende tijd moet de techniek hierachter er flink op vooruit gaan. Daarmee wil het grootste sociale medium Google verslaan als specialist op dit gebied.
Tenminste, “specialist”. Google geldt als een van de bedrijven die het vertalen van woorden goed voor elkaar heeft. Zodra het gaat om zinnen of complete teksten is het nog altijd lastig om daarvoor gebruik te maken van technologie. Zelfs de meest geavanceerde algoritmes kunnen op geen enkele manier tippen aan wat een professionele vertaler voor elkaar krijgt. Facebook is in ieder geval van plan om de strijd met Google aan te gaan. Of het bedrijf op termijn ook bij professionele vertalingen in de buurt kan komen valt te bezien, zelf rept Facebook daar in ieder geval met geen woord over.

Google gebruikt neurale netwerken

Google gebruikt voor Translate sinds enige tijd neurale netwerken, waardoor de vertalingen stukken beter zouden moeten zijn. Het klopt dat de software beter in staat is om de betekenis van een woord te bepalen. Maar in de praktijk gaat dit bij zinnen nog maar zelden goed. De context maakt het nog altijd lastig om tekst te vertalen en er daarmee voor te zorgen dat vertalingen ook daadwerkelijk bruikbaar zijn in bijvoorbeeld een professionele omgeving.
Die techniek om gebruik te maken van neurale netwerken zetten meer bedrijven in. Ook Facebook werkt op die manier, al moet de wijze waarop er volgens het bedrijf voor gaan zorgen dat de vertalingen stukken beter en bovendien sneller worden.

Facebook wil beter dan Google gaan vertalen en 9x sneller

Facebook wil zich vooral richten op de snelheid waarmee de vertalingen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bepaalde woorden of korte zinnen meteen kunnen worden omgezet. Facebook stelt dat het bedrijf werkt aan techniek om tot 9x sneller te vertalen dan concurrenten. Daardoor zou bijvoorbeeld Google het nakijken hebben. Of gebruikers dan ook daadwerkelijk overstappen valt natuurlijk te bezien. Feit is dat Facebook hard aan de weg timmert om in ieder geval een alternatief aan te bieden.

Vertalingen om iedereen met elkaar te verbinden

Facebook lijkt bovendien een goede reden te hebben om zich te richten op vertalingen. Het bedrijf doet veel inspanningen om zoveel mogelijk mensen ter wereld met elkaar te verbinden. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat we wereldwijd allemaal contact met elkaar kunnen hebben. Daar is in technische zin een internetverbinding voor nodig en in meer praktische zin is het van belang dat we elkaar goed verstaan. Vandaar dat Facebook zich net als Google meer wil gaan richten op de vertalingen.

Goed kijken naar de structuur van de tekst

Naar eigen zeggen slaagt Facebook er bovendien steeds beter in om de context van stukken tekst te begrijpen. Dit is op geen enkele manier van het niveau zoals een professionele vertaler de tekst kan begrijpen, maar kan wel een kleine stap voorwaarts betekenen.
We houden de ontwikkelingen als vertaalbureau uiteraard met interesse in de gaten. Of Facebook uiteindelijk in staat zal zijn om een Nederlands boek naar bijvoorbeeld het Engels te vertalen valt zeer te betwijfelen. Feit is aan de andere kant wel dat het bedrijf het gemakkelijker maakt om op een eenvoudig niveau met anderen, die onze taal niet machtig zijn, te spreken.

 

Deel dit bericht via: