Eerste toespraak Europarlementariër in Fries

Eerste toespraak Europarlementariër in Fries

 

De regels voor het Europees Parlement zijn gewijzigd, waardoor het nu mogelijk wordt om de parlementariërs toe te spreken in de eigen taal. Ook als het gaat om bijvoorbeeld het Fries. Dat betekent dat Jan Huitema het parlement in het Fries kan gaan toespreken. Minpuntje is dat er geen vertaling gemaakt zal worden en dat er ook geen notulen worden bijgehouden, waardoor het voor veel mensen waarschijnlijk onduidelijk zal zijn waar het precies over gaat.

Een minuut in het Fries

Jan Huitema is Europarlementariër voor de VVD en zal zijn kans grijpen om een minuut lang te speechen in het Fries. Hij wil vooral benadrukken dat de tweede Rijkstaal belangrijk is voor zowel de Friese als de Nederlandse cultuur. Hij legde dat uit in het NOS Radio 1 Journaal.
“Maar ook dat het belangrijk is voor de Europese cultuur, want maar liefst tien procent van de Europeanen spreekt een minderheidstaal. Ook wil ik benoemen dat Friesland zich volgend jaar kan laten zien, omdat Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa is.”

Geen vertaling of notulen

De nu al historische speech in het Fries kent echter wel een donker randje, want er zal geen sprake zijn van een vertaling. Als vertaalbureau zouden we natuurlijk voor een vertaling kunnen zorgen, maar er is in het Europees Parlement wat discussie over ontstaan. Er lijkt sprake te zijn van gevoeligheden in andere landen, met betrekking tot de minderheidstalen die er worden gesproken. Hij doelt dan bijvoorbeeld op Spanje, waar een gespannen sfeer heerst tussen de Spanjaarden en de Catalanen.
Er is daarom voor gekozen om de speeches in ieder geval niet te laten vertalen. Dat betekent dat anderen weinig van het Fries en de andere minderheidstalen zullen begrijpen.

Friese taal in het zonnetje

Toch vindt Huitema het van belang om dit door te zetten. De speeches komen niet in de officiële notulen van het Europees Parlement, maar feit is wel dat hij het Fries op deze manier weer een keer onder de aandacht kan brengen. Hij grijpt de kans om de Friese taal in het zonnetje te zetten, zelfs als er geen sprake is van een vertaling. Hij eindigde zijn speech met “Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.” Dat betekent: “Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen, is geen echte Fries.”

Minderheidstalengroep in Europees Parlement

Huitema is niet de enige die zich hardmaakte voor een speech in zijn eigen taal, ook al is dat niet de grootste taal van het land waarin hij woont. Er is in totaal sprake van een groep van 60 collega’s, die allemaal een minderheidstaal spreken. Zij hebben samen afgesproken om een speech te houden in hun eigen taal, zodat ze daar meer aandacht voor kunnen vragen.
Dat betekent dat er naast een speech in het Fries ook speeches in het Gaelic, Catalaans en Nedersaksisch plaatsvonden. Of het een vervolg zal krijgen in het Europees Parlement is op dit moment niet bekend. Als het aan de Friezen ligt zal dat natuurlijk wel het geval zijn. Vooral het gebrek aan vertalingen en notulen lijkt ervoor te zorgen dat het voorlopig een eenmalige actie blijft. Aan de andere kant is niet uitgesloten dat het de minderheidstalen gaan zijn die de komende tijd meer aandacht krijgen. Ze zijn waarschijnlijk niet eens zoveel minder goed te verstaan dan het gewauwel van president Trump.

Deel dit bericht via: