CU/SGP vertaalt verkiezingsprogramma naar eenvoudige taal

CU/SGP vertaalt verkiezingsprogramma naar eenvoudige taal

 

De ChristenUnie en SGP slaan de handen ineen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Met een verkiezingsprogramma, afgestemd op de lokale behoeften. In Emmeloord heeft men besloten de standaardtekst te ‘vertalen’ naar eenvoudige taal, om die voor iedereen leesbaar te maken.

Een grote groep Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven, waardoor een vertaling naar begrijpelijke taal geen overbodige luxe blijkt. De tests met de doelgroep werden positief ontvangen, waarmee de partijen ervoor hopen te zorgen, dat een zo breed mogelijke groep zich interesseert in de lokale politiek.

Moeite met lezen en schrijven

Uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is een enorme groep, waarvan een groot deel op 21 maart een stem mag uitbrengen tijdens de lokale verkiezingen. Het is volgens de gevraagde partijen dan van groot belang dat iedereen goed weet dat de verschillende plannen zijn. Dat lukt alleen met een programma dat iedereen goed kan lezen, bijvoorbeeld door dat te vertalen naar begrijpelijke taal.

Van alle mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen gaat het in 1,3 miljoen gevallen specifiek om de taal. Die groep vindt het bijvoorbeeld lastig om lange zinnen te lezen en goed te begrijpen. Of het wordt niet goed duidelijk wat de partijen met bepaalde lastige termen bedoelen, die we in het dagelijks leven niet zo vaak tegenkomen. Het is voor die mensen prettig om een programma te kunnen lezen waarin specifiek rekening is gehouden met mensen die lezen lastig vinden.

Test met de doelgroep positief

De ChristenUnie en de SGP hebben een test gedaan met het Politiek Panel G-Kracht. Het gaat om een aantal mensen van de stichting ABRI. Het panel bestaat uit 10 mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Ook voor hen is het belangrijk dat ze goed weten waar ze voor stemmen, bijvoorbeeld dankzij een verkiezingsprogramma dat ze goed kunnen lezen. De test met het programma in eenvoudige taal pakte goed uit.

De doelgroep liet weten de tekst goed te begrijpen. En ook de flyers vielen goed in de smaak, waarmee de partijen hun doel lijken te hebben bereikt. Op die manier moet het voor verreweg de meeste mensen in Nederland goed mogelijk zijn om de tekst te lezen. En om goed te begrijpen wat er staat, om aan de hand daarvan vervolgens een keuze te maken. Voor de ChristenUnie en SGP of voor een van de andere partijen, al is hun programma over het algemeen niet zo goed leesbaar.

Andere vertaling dan naar Spaans, Duits of Engels

Het is in eerste instantie een ander type vertaling dan waar we als vertaalbureau normaal gesproken aan werken. Dat neemt niet weg dat we in vertalingen altijd goed rekening houden met het niveau van de doelgroep. Om de tekst daar netjes op af te stemmen, zodat we schrijven in de juiste taal en de lezer begrijpt waar het concreet om gaat.

Wat dat betreft houden we ons graag bezig met nieuwe talen aan de ene kant, net als bestaande talen zoals het Nederlands aan de andere kant. Voor een vertaling of om zaken zo duidelijk mogelijk op te schrijven, zodat iedereen goed begrijpt waar het om gaat.

Deel dit bericht via: