Brexit nadelig voor studie vreemde talen

Brexit nadelig voor studie vreemde talen

Volgens de British Council zorgt de Brexit ervoor dat kinderen van arme ouders extra achterblijven bij het volgen van internationale talen. Ouders in achtergestelde gebieden merken, dat docenten talen na de Brexit veel minder waardevol zullen vinden, staat in het rapport.

De organisatie waarschuwt dat GCSE’s en A-niveau talen in Engeland worden gezien als moeilijke vakken om een ​​goed cijfer te behalen. Het signaleert een groeiend probleem dat GCSE’s en ook A-niveaus in hedendaagse internationale talen moeilijker worden gevonden dan andere onderwerpen.

Duits

Duits wordt in sommige plaatsen op middelbare scholen al niet meer gegeven, maar Frans en Spaans blijven wel beschikbaar. Een onderzoek van de BBC eerder dit jaar onthulde het dalende niveau van Frans en specifiek Duits in de laatste 5 jaar. Een woordvoerder voor onderwijs en leren zegt dat de overheid “een verscheidenheid aan assistentie” levert aan hogescholen om internationale taalbegrip aan te moedigen.

Academici

Enkele academici hebben onlangs zelfs naar Ofqual geschreven met het verzoek om opnieuw naar de markering van taalexamens te kijken. Het Britse Raadsverslag verklaart eveneens een verandering in houding. Sommige ouders denken dat talen “weinig gebruikt” zullen worden, zodra het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten.

Teresa Tinsley, de schrijver van de rapporten, zegt dat hogere middelbare scholen in armere gebieden een zeer duidelijke Brexit-impact rapporteren, wat ook een scherpere daling van taalkennis zou kunnen veroorzaken. Ze is bang dat talen voorbehouden zijn aan de meer gevorderde of privaat geschoolde tieners.

Mensen met een minder bevoorrechte achtergrond zullen daardoor nog meer afhaken. “Als ze geen taal hebben, is dat een afsluiting van de mogelijkheden voor werk en culturele activiteiten,” zei ze. Scholen rapporteren eveneens een vermindering van activiteiten, zoals buitenlandse uitwisselingen, die jongeren de mogelijkheid bieden om een ​andere samenleving te ervaren.

‘Gebrek aan competentie’

Van 7 tot 11 jaar oud wordt verwacht dat leerlingen in Engeland een vreemde taal, hetzij hedendaags of oud, zullen leren. Toch beweert dr. Tinsley dat sommige scholen taalkennis omhelzen, terwijl anderen worstelen vanwege een gebrek aan kennis of ondersteuning van dichtbijgelegen middelbare scholen. “Instellingen die niet goed presteren, concentreren zich op kernonderwerpen en primaire Sats-onderzoeken, dit zijn resultaten waar Ofsted zeker naar zal kijken.”

Het rapport suggereert dat hun keuze extreem minimaal kan zijn. Slechts 5% van de belangrijkste hogescholen, die reageerden op de British Council, hebben Duits aangeboden. Sankey Valley, de hoofdschool van St. James in Warrington is een van de weinige, die zowel Duits als Frans aanbiedt.

Studenten in jaar 6 worden aangemoedigd om een ​​Duitse pen-buddy te hebben en er wordt een extra taalcursus Duits aangeboden buiten schooltijd. De instelling heeft een hoger dan gemiddelde variëteit aan studenten uit armere gezinnen. Toch verklaarde hoofddocent Deborah Feltham, dat het nog belangrijker is om het kennisniveau van vreemde talen te behouden. “We hebben geweldig succes met kansarme kinderen en ontdekken met talen dat ze kunnen praten en dat ze kunnen luisteren.”

Ambassadeur

De Duitse ambassadeur in Londen, Peter Wittig, zei tegen de BBC dat het rapport van de British Council “alarmerend” is. Hij verklaarde dat de bevindingen zowel bedroevend als verontrustend zijn. Hij beschreef kennis van het Duits als een ‘groot bezit’. Er is bewijs dat het de meest gewenste taal bij bedrijven is.

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal, begrijpelijkerwijze en terecht, gezocht worden naar nog betere mogelijkheden in de geglobaliseerde wereld. Dit zal zeker worden ondersteund door jonge Britten, die gemotiveerd zijn om vanaf een zeer jonge leeftijd over de grens te kijken en open te zijn,” beweerde de ambassadeur.

“Taalkennis is zeker van levensbelang en ook Duits, dat de moedertaal is voor nog meer personen in Europa dan welke andere taal ook, zal zeker een uitstekende keuze blijven. “Als we waarde willen hechten aan en extra verbindingen willen leggen met elkaar, zullen we opnieuw in elke zin moeten leren om de taal van elk ander te spreken.”

Engels naar Duits vertalen

Bij Vertaalbureau Tongo kunt u uw documenten laten vertalen van Engels naar Nederlands, Nederlands naar Engels, Engels naar Duits of van Duits naar Engels. Daarvoor zetten wij de beste native vertalers in. Ook andere talen in combinatie met Engels of Duits kunnen wij zonder problemen voor u verzorgen. Bij Tongo ontvangt u altijd snel de juiste vertaling. Wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen, maak dan gebruik van de aanvraagmodule aan de rechterzijde van deze pagina. U ontvangt daarna zeer snel onze prijsopgave.

Deel dit bericht via: