Belang van een goede vertaling

belang van goede vertaling

Steeds meer ondernemingen worden actief in het buitenland. Gesteund door de betere economische situatie in Nederland en op basis van de mogelijkheden van het internet. Stappen over de grens om verder te kunnen groeien en nieuwe markten te ontginnen. Dat gaat vaak goed, maar het ontbreekt helaas niet zelden aan een goede vertaling. Het belang van een goede vertaling is daarom erg groot.

En dat terwijl een professionele vertaling door een vertaalbureau voor veel internationale ondernemers van onschatbare waarde is. Buiten Nederland is het veel minder gebruikelijk dat iedereen meerdere talen spreekt. In Frankrijk spreekt men bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend Frans en in Duitsland is Duits verreweg de belangrijkste taal. Heel logisch voor die landen, die er bovendien niet op zitten te wachten dat een vertaalde website vol spelfouten staat.

Respect voor het buitenland

Anders dan in Nederland is het belangrijk om respect op te brengen voor de lokale taal. Ondernemers die de grens over willen, dienen rekening te houden met andere gebruiken en tradities dan hier bij ons. Dat betekent dat het belangrijk is om goed na te gaan hoe de markt er inhoudelijk uitziet, maar ook welke taal men er spreekt. Een goede vertaling kan op die manier helpen om meer respect op te brengen voor het land waar het om gaat.

Een goede vertaling van de website of andere communicatiemiddelen, die het bedrijf gebruikt, leidt automatisch tot meer respect. Dat komt de mogelijkheden in het beoogde land enorm ten goede. Vergelijk het met een paar woordjes Spaans in Spanje, om de taxichauffeur gunstig te stemmen. Des te meer respect voor de lokale taal, des te groter de kans op een welwillende houding en mogelijkheden voor bedrijven die internationaal aan de slag willen.

Belang van een goede vertaling

Een goede vertaling biedt bovendien enorme potentie. Steeds meer ondernemers zien dat in, maar internationaal gaat het nog niet altijd helemaal goed. Een goede vertaling heeft de kans om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en daarmee een nieuwe doelgroep aan te boren. Met name online en via de sociale media is het op die manier mogelijk om snel onder de aandacht te komen.

Vooral een bedrijf dat moeite doet met uitstekende vertalingen heeft de kans om de aandacht op zich te vestigen, zodat er een rollende start gemaakt kan worden. Veel ondernemers onderschatten de potentie van een goede vertaling, waardoor ze tegen lastige barrières aanlopen. Met name in het buitenland zal men het niet zo snel aangeven wat er aan de hand is.

We zijn het gewend om het aan te geven als ons iets niet aanstaat. Maakt een buitenlands bedrijf geen goede Nederlandse vertaling? Dan geven we dat aan. In het buitenland is dat minder gebruikelijk, waardoor het afhangt van het inzicht en de visie van de internationale ondernemer.

Professionele vertaling laten maken

Het is daarom de moeite waard om een professionele vertaling te laten maken. Het is wellicht niet nodig om volledig tweetalig te worden, maar een vertaling om voldoende respect te tonen is wel van groot belang. Dit biedt enorme potentie in het land waar het om gaat, waardoor de kans op internationaal succes een stuk groter wordt.

Een niet of slecht vertaalde website bijvoorbeeld zal al snel argwaan wekken. Website bezoekers worden door de komst van allerlei fraudeurs steeds voorzichtiger. Ze zullen daardoor sneller wantrouwend worden als een website veel fouten vertoont.

Een professionele vertaling laten maken, bijvoorbeeld van de website of een brochure? Wij zorgen er graag voor dat u zich ook over de grens op de beste manier kunt presenteren. Met respect voor de lokale gebruiken, zonder klassieke fouten door iemand die de taal niet goed spreekt.

Deel dit bericht via: